Skip to main content

Poznaj pierwsze #Kikotrendsetters. To nasze fanki. PRAWDZIWE dziewczyny z pasj? do pi?kna. I dziel? si? one zami?owaniem i swoimi najlepszymi pomys?ami na makija? krok po kroku w tych krótkich tutoria?ach. Chcesz si? dowiedzie?, jak uzyska? prawdziwie nowoczesny naturalny wygl?d? Perfekcyjny ró?owy d?s? Genialny eyeliner w stylu lat 60-tych? #Kikotrendsetters s? tutaj po to, ?eby Ci pokaza? jak.

KIKO zastrzega sobie prawo do przyj?cia lub odrzucenia ca?o?ci lub cz??ci Tre?ci wed?ug w?asnego uznania i bez ?adnych zobowi?zań wobec U?ytkownika. A w szczególno?ci KIKO nie zobowi?zuje si? do publikowania wszystkich Tre?ci U?ytkownika, decyduj?c wed?ug w?asnego uznania czy umie?ci? je w Gallery czy te? nie.

天天爱去/光棍天堂/暖暖高清在线观看视频/日日干