Skip to main content

Konscious Collection

MINIMALNA LICZBA SK?ADNIKÓW, MAKSYMALNY EFEKT. BEZ KOMPROMISÓW.

Jest czysta. Jej formu?y maj? mo?liwie jak najmniej sk?adników, jednocze?nie zapewniaj?c niesamowite efekty. Jest czym? wi?cej ni? tylko kolekcj? – to Konscious, nowa granica pi?kna od KIKO MILANO.

Bo wystarczy tylko to, co niezb?dne, aby uzyska? maksymalne rezultaty i czu? si? uroczo

??  Formu?y produktów nie zawieraj? sk?adników pochodzenia zwierz?cego 

??  Kosmetyki s? lekkie, zmys?owe i ekstremalnie efektywne
 
??  Kompletna linia produktów do makija?u i piel?gnacji oraz akcesoriów 

??  Paleta naturalnych, g??bokich i modnych kolorów o modulowanej intensywno?ci  
 
??  Zrównowa?one i ekologiczne* opakowania w minimalistycznym stylu, stworzone z my?l? o ograniczeniu wp?ywu na ?rodowisko

 * Do?o?yli?my wszelkich mo?liwych starań, aby w naszych opakowaniach wykorzysta? plastik pochodz?cy z recyklingu odpadów przemys?owych (30% w kasetkach, 25% w opakowaniach pomadek, 25% w opakowaniach balsamów do ust).
Opakowania balsamów i pomadek do ust mo?na roz?o?y? na podstaw? i nasadk?, co u?atwia ich utylizacj?. 
P?dzle maj? w?osie syntetyczne, a uchwyt p?dzelka do powiek  wykonany jest z plastiku pochodzenia ro?linnego.
Wszystkie papierowe pude?ka s? biodegradowalne. 

Kup 3 produkty Konscious, prezencie torba na zakupy przy
Kup 3 produkty Konscious, prezencie torba na zakupy przy

Online do 07/06/2020

Get the Konscious Look

Get the Konscious Look

Odkryj szczególy
天天爱去/光棍天堂/暖暖高清在线观看视频/日日干